SAR-Werte für Sony

HerstellerModellWert
SonyA 2618s0,54
SonyC 5101,18
SonyC7021,00
SonyC9021,34
SonyC9050,77
SonyCMD-J70,99
SonyCMD-J700,86
SonyCMD-MZ50,88
SonyCMD-Z50,85
SonyCMD-Z70,77
SonyD 750i0,93
SonyF 500i0,53
SonyF 500i0,82
SonyG 5021,37
SonyG 7001,51
SonyG 7051,05
SonyJ 110i1,24
SonyJ 120i0,99
SonyJ 210i0,70
SonyJ 220i0,89
SonyJ 230i0,76
SonyJ10i Elm 1,24
SonyJ10i2 Elm1,22
SonyK 300i0,96
SonyK 310i0,64
SonyK 500i 0,53
SonyK 508i 0,88
SonyK 510i0,75
SonyK 530i1,17
SonyK 550i1,25
SonyK 600i0,69
SonyK 608i0,78
SonyK 610i1,00
SonyK 660i0,96
SonyK 700i0,48
SonyK 750i0,99
SonyK 770i1,69
SonyK 800i0,58
SonyK 800i Wilma0,58
SonyK 810i1,31
SonyK 850i1,15
SonyM 600i1,15
SonyM1i Aspen1,05
SonyNaite1,22
SonyNaite / J105i / Ling1,22
SonyP 8000,64
SonyP 9000,91
SonyP 910i0,88
SonyP 990i0,78
SonyP1i0,56
SonyR 6000,89
SonyR320s (extra)0,80
SonyR320s (stand.)0,94
SonyS 700i0,73
SonySatio1,58
SonySatio / J1i / Kokoro1,58
SonySpiro / W100i / Samba1,03
SonyT 100 / T1020,84
SonyT 1050,90
SonyT 2000,63
SonyT 200c0,63
SonyT 2020,63
SonyT 230 / T 2380,74
SonyT 250i0,83
SonyT 280i0,96
SonyT 290i0,74
SonyT 3000,80
SonyT 3030,44
SonyT 3100,61
SonyT 3120,61
SonyT 6000,80
SonyT 6100,89
SonyT 6300,88
SonyT 650,98
SonyT 650i1,80
SonyT 660,85
SonyT 680,49
SonyT 68 i/ie0,38
SonyT 7001,55
SonyT 7150,90
SonyU5i Vivaz galaxy blue1,04
SonyV 600i0,86
SonyV 630i1,09
SonyV 640i1,10
SonyV 8001,05
SonyVivaz1,04
SonyVivaz Pro1,03
SonyW 200i0,81
SonyW 2050,87
SonyW 300i1,20
SonyW 302 black0,95
SonyW 350i1,46
SonyW 3950,88
SonyW 550i0,77
SonyW 580i0,74
SonyW 5951,00
SonyW 595i1,00
SonyW 610i1,31
SonyW 660i1,27
SonyW 700i0,93
SonyW 7051,01
SonyW 705i1,01
SonyW 7150,93
SonyW 760i0,53
SonyW 800i0,67
SonyW 810i0,99
SonyW 850i0,60
SonyW 880i1,45
SonyW 890i1,38
SonyW 900i0,70
SonyW 9100,90
SonyW 910i0,90
SonyW 950i1,35
SonyW 9800,67
SonyW 980i0,67
SonyW 9951,18
SonyW200,88
SonyX101,25
SonyX10 mini / E10 / Robyn1,17
SonyX10 mini pro / U20i / Mimi1,61
SonyX8 / Shakira0,84
SonyXperia 1 V1,14h / 0,63b
SonyXperia 100,9h / 1,31b
SonyXperia 51,03h / 0,95b
SonyXperia Active0,86
SonyXperia Arc Edition0,66
SonyXperia Arc S0,66
SonyXperia E10,69h / 0,9b
SonyXperia E30,77h / 0,78b
SonyXperia E50,46h / 0,46b
SonyXperia go0,89
SonyXperia M2 Aqua / D24030,66h / 0,86b
SonyXperia M4 Aqua E23030,61h / 0,63b
SonyXperia mini pro0,46
SonyXperia Play0,36
SonyXperia Ray0,96
SonyXperia S1,30
SonyXperia SP 4GLTE1,01h / 0,90b
SonyXperia T0,85
SonyXperia Tablet Z LTE1,69b
SonyXperia U1,22
SonyXperia X 0,72h / 1,23b
SonyXperia X Compact F53211,08h / 1,25b
SonyXperia X10,57
SonyXperia X230,87h / 1,07b
SonyXperia X80,84
SonyXperia XA F31110,47h / 0,47b
SonyXperia XA21,07h / 1,43b
SonyXperia XZ0,85h / 1,2b
SonyXperia XZ Premium1,21b / 1,16b
SonyXperia XZ20,56h / 0,94b
SonyXperia XZ2 Compact0,77h / 1,05b
SonyXperia XZ30,87h / 1,07b
SonyXperia Z0,55h / 0,77b
SonyXperia Z 5 / E66530,75h / 0,78b
SonyXperia Z 5 compact / E58231,07h / 0,71b
SonyXperia Z 5 premium / E68530,47h / 0,47b
SonyXperia Z10,77h / 0,62b
SonyXperia Z1 Compact0,74h / 0,73b
SonyXperia Z30,69h / 0,46b
SonyXperia Z3 Compact0,86h / 0,95b
SonyXperia ZL Z20,69h / 0,41b
SonyZ 200 / Z 2080,94
SonyZ 300i0,75
SonyZ 310i0,70
SonyZ 5200,95
SonyZ 530i0,88
SonyZ 6000,16
SonyZ 610i1,32
SonyZ 800i1,05
SonyZ10101,41
SonyZylo / W20i / TAOi0,81